קובי .

f

היי לי

גבול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה