קובי .

f

שנת אור חלפה

גבול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה