קובי .

f

באותו רגע

הגדרה עצמית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה