ברגע של התרופפות

השמירה

נכנסת לתוכי.

 

חיזקת יסודות,

פרשת יריעות,

שברת קירות.

גם חלק בלתי גמור,

זכר לחורבן

השארת.

 

רגע לפני הפתיחה

המחודשת,

עזבת לטובת

שיפוץ עצמי.

 

עכשיו אין מי

שיעשה את עבודות

התחזוקה.