אל הבעל,

אל הרווקוּת,

דרים בי

תחת כיפת

אי

הוודאות.

 

אחד חולם על

בית,

פינה גשומה

בקצה

השביל.

 

השני דוחף

לרוץ,

לברוח לעבר

שקיעות

בודדות.

 

אל הרווקוּת,

אל הבעל,

שניהם משכנעים,

רוצים

לנצח

במאבק על

ליבי.