אסופית בדידות

אורחת חד פעמית... עם מסר רב שימושי..

i robot

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה