בס"ד

 

תהוֹמוֹת של יגוֹן

שעוֹלוֹת מן השאוֹל

שאוּלוֹת מן השְאוֹן

שהוֹמוֹת

מן תהוֹם.