שמור עליו

מאנשים רעים,

ממראות קשים,

ממלחמות.

 

אל תיתן לו

לברוח

מאנשים,

מלקחת אחריות

על עצמו.

 

אל תיתן לו

להעלם,

לשקוע לתוך

החושך,

לאבד בכל יום

חלק מתוכו.

 

פקח את עיניו

שיראה

אוהבים,

ילדים שטרם נולדו,

חיים שלמים.

 

שמור עליו

מעצמו.