יצחק גוטליב

מה אני? אני רק בן אדם.

מֵרְכָּבָה לְשָׁלְהֶבֶת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה