פתחיה רכל

רכס בנשמה בעיקר... "לומשנה" גמלו- אתה כוכב!למה הלכת???

זבל בקופסה

משהו סטנדרטי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה