לכל אחת יש

המשיח שלה

זה שיציל אותה

מידי הרועים האכזריים

למלון מפואר

רק כדי שבלילות

היא כבר תראה ממנו

נחשים

 

לכל אחד יש

בת פרעה משלו

זו שתמשה אותו

מיאור תסביכיו

לארמון אביה המלך

רק כדי

שהוא

ירדוף

אותו

לשארית ימי חייו

 

לכל זוג יש

אלוקים משלהם

שיפתה אותם

לטעום מעץ החיים

רק כדי לגרש אותם

מגן העדן

בדיוק ברגע

בו הם טועמים

מעץ הדעת