מיכאל שני

תיכף אני ארצה שתלכו מפה שאוכל כבר ליפול בשקט שלא תראו את הפצעים נפערים שנשאר לבד ונשבר לאט

עוד שיר אחד נכתב

המלחמה האחרונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה