מיכאל שני

תיכף אני ארצה שתלכו מפה שאוכל כבר ליפול בשקט שלא תראו את הפצעים נפערים שנשאר לבד ונשבר לאט

משברים דומים, פסיכולוגיה בשירים

פרח/ה נשמתך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה