מיכאל שני

תיכף אני ארצה שתלכו מפה שאוכל כבר ליפול בשקט שלא תראו את הפצעים נפערים שנשאר לבד ונשבר לאט

משברים דומים, פסיכולוגיה בשירים

אחי יש לך דקה?!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה