מיכאל שני

תיכף אני ארצה שתלכו מפה שאוכל כבר ליפול בשקט שלא תראו את הפצעים נפערים שנשאר לבד ונשבר לאט

ואיך זה מרגיש בפנים

משברים דומים, פסיכולוגיה בשירים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה