רשמי שיר מאירלנד

 

הקשת שולחת אותיות צבע

שמי גשם, שמי שמש

יום אתמול, יום אמש

גבעות רכות משתפלות

שבילי שבילים - אבני חומות.

 

קול ציפור רן

מלווה סוד התלתן

 

שקיעה באלף צבע

מסובבת חוקי הטבע

היא שוקעת בים

אך היום אינו תם.

 

בלילה בבית המרזח

קול חליל וניגון פולח

שירת רבים פורצת

ועין אחת יפה

קורצת.