אל תחפשו הצלה בפצצת-גרעין!
אל תשלו את עצמכם שהיא תגן עליכם.
האטום, הנו פתח לגיהינום;
די, הגענו עד הלום.

תזכרו את אשר קרה בהירושימה ונגסאקי!
אל חַשוב לכם כי עליכם זה יפסח.
המוות הגרעיני לא יבדיל בין העומדים בסך.

אין ולוּ סיבה קטנה, לִצהלת הַלֵל על הכור בדימונה;
הכור הזה ישא לנו קללה.
הכל ייזכרו בהזהרות שהשמענו;
נוותר על המשחית האטומי - נזכה לברכה!