שלום, לחולות שהבהיקו! כשלג, צחר מרבדם. השמש, ממעל הבזיקה, בקרני – יוקדה. רוחות – חמסין, מעל מרחבי – חרבה, נשוב – נפוחו; סילון – משדפם, חלף כשלהבת צורבת – כל. החולות, בוהקם מוסיף, בנוצצו כזוהר וכשלג צחור, בהדרו! שלום, לחולות שהבהיקו…