מכרתם לי שמלה יפה

שמלה של תכלת ושבת.

נתתם לי גם כיפה

וספר תנ"ך.

התכופפתם בשביל להציץ

לא בשביל להתפלל.