גם דגים מחפשים מטאפורות

שוקעים עמוק בים כדי למצוא דימויים

גם דגים משקרים, לעיתים בחינניות

אך לעיתים השקרים עבים ונאמרים בגסות

 

גם דגים אוהבים מילים יפות ומסרים

ומבקרים את הלוויתן ומנסים להעלותו בלהבות

כמובן שהניסיונות העלובים נכשלים

ונותר להם רק למרר על האבידות

 

גם דגים משתלחים ומגדפים הרבה

כשהמקום נראה להם כהה ורטוב

גם דגים מנסים לראות מניע נעלה

אך יודעים שכבר עדיף לחפש מטאפורות