הדי תותחים העולים מגבעה  רחוקה

מדגישים את  השקט שאנחנו.

ללא שיח

נתקבלה ההסכמה

מתמיהה את הקרב

ממסגרת אותו.

זה כה פשוט בעצם-

אני נמלאת ביטחון

בהיותי שם,לא לך.