חבש לעצבותי, כתחבושות מילים
עד כמה
לך בשרי,
גוף סטיף,
חבוש לעצמותיי, על רחמים ועל שירה
ועל הכל חוס-נא

לוא תהא בית לשירה שלי.