בין שלוליות שדילגת, פסחת גם עליי. בין מי גשמים שטיפטפת, ירדו גם דימעותיי. בין קשת בענן שהדלקת, זרחו קרני רסיסי רגשותיי- באור יקרות ולבן.