קול המואזין נשמע ברם

וקול מנחה נשמע תחתם

על הר קדשו של א-לוק חי

עלו שקצים טימאו היכל.

על הר ה' בנו מסגד

בכאב קשה משאת נזעק

בערגה ובכי רש,

ואנו  נמשיך נלחש, בתקווה, בקול רטוב,

"ולציון עירך ברחמים תשוב"!