יפי מלכות ועטרת ההוד
ושובל עיטורים מוזהבים
כיסו את כולה
בחן של חיים נצחיים.
ובבזק היד וללא הסברים
הפכה הגאונות לגנות
ובעומקה של תורה
הוטבעה למותה
סר חינה בעיני המוסר
עת השל מעליו את כבלי המוסר
בעיני השכן הסכל  שחבש מסיכת אטימות
שכלה היא מיטה בניה בין בתי הדרה למות
התפוצץ ונחשף המוגלה


הקיץ הקץ
על יהדות הגולה.


מסע בעקבות יהדות ליטא*