אנו חוצבים בסלע נִיקבה
הולכים זה לקראת זו
את יורדת מעיר דוד
ואני עולה ממעיין השילוח
כשיל מול כשיל, גרזן מול גרזן
עד שניפגש פנים אל פנים
והמים ישקו את גינת
חלקת אלוהים הקטנה שלנו.