אני כועסת!, הידד לרגש,

עוצמה מכה בי, בחזי!,

וכעס מחלחל,

לבה מרותחת בכבשן של אש,

הכל מבעבע בי, ופנים ההר כולו גועש!

ההתפרצות קרובה, עכשיו, כבר מתמיד

,

הידד, הידד ! הרי זה מרגש!

ההרס מסביב צפוי, נראה  לכל,

נשלחו  שישה המלאכים

לזרוע הרס וחורבן בפנים הנשמה

ואין אחד סופר עם קסת דיו וחתימה,

ואין רצון לשוב להרגע, לנחמה,

ויש שמחת הכח, העוצמה שבידי,

ויש בי בטחון גמור בצדקתי!,

 

הידד לכעסי, גאוותי, לחרוני,

הידד!הידד!הריעו לי!

 

הראש מורכן,

רגיעה...

השקט שאחרי הסערה..

דממה....

משב של רוח נעימה...

ואז המחשבה....

....ושוב סופה

רוחות מחוללות..

בקרבי, במעי,

מחול שדים

של חרטה,

אולי?

 

 

 

רבונו של עולם!!!

עשה רצונך רצוני

עזור שאפעל לשמך ולא לשמי,

הכניעני ה´  לפניך!

בבקשה!!!!

זכני לעזות של קדושה!

,