תשעה חודשים הוא נלחם בך,

תשעה חודשים לא נתת לו,

תשעה חודשים שאג ארי א-ל

תשעה  חודשים פילל רפא-ל

ואתה חסר רחמים כתמיד

למלא המכסה היומית

חיכית ליום תת האישור

וקטפת את מה שאסור,

כי אתה מלאך מוות וזה תפקידך

תשעה חודשים חיכית על יד המיטה

האזנת חרש לטון בכייה של אם, לביאה

תשעה חודשים היא חיכתה לו,

ועכשיו תשעה חודשים חיכית אתה.

 

לע"נ אריא-ל רפא-ל בן טוני שנפגע ממרצחים ערביים ונלחם על חייו 9 חודשים