צבא מלאכים נוהר במלא עוצמתו,

לטהר, לנקות לקדש שם ק-ל חי,

יד ביד צבא ארץ ושמיים,

ובראשם גבריאל שר צבא ארץ

ומיכאל שר ישראל ,

במלא עוצמה  לטהר הנגיף

יצא לשדה עם בני ק-ל חי,

לקרא בקול

"קדוש קדוש קדוש ה' צבאות"

הגיעה עת ללחום

הגיעה עת לכעס

כי מלאה כל הארץ חמס.