עוד  דוד מלך ישראל 

חי וקיים

עוזו בדמי דוד רובין

גבורתו באחיקם.

 

ראה דוד, כמוך הם מסירים

את חרפת פלישתים 

אשר חרפו

מערכות אלוהים חיים

 

ראה דוד, כמוך כלי נשקם

חלוקי אבנים

מן הנחלים

כמוך נלחמים הם במקלות ובתרמילים.

 

אכן כלב אתה, פלישתי

ערל מקלל,

אשר בא בחרב ובחנית ובכידון

על אשר באים בשם

אלוקי מערכות ישראל

 

ראה דוד, כמוך גיבורי חיל הם

וה' עימם

יפי עיניים וטובי רואי

נאהבים ונעימים בחייהם

ולא נפרדו במותם

 

איך נפלו גיבורים דוד?

איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה?

מי ירוץ המערכה לקראת פלישתים?

מי ימצא לנו נחמה?