הוי, תמתי היפה, מיכל
את חינך כי רב מי כל?
את הדרך לא אוכל לאמוד
ולא אניח לזר אותו לחמוד

את אהובתי לנצח, מיכל
לך אני כה מצפה וחל
כשאינך אני חרד וחל
כשישנך אני צלח וחל

(14.4.1984)