אני לא מצפה שמישהו יבין על מה נכתב השיר הזה, אבל הוא אומר בשבילי הרבה, בעצם הכל... 

 

The Powerful and Delicate Ones

 

His smile, pure and wild

His touch, a soft hardness

Hi is everything

And even more

He is the world that is spinning around me

He is the breath of the wind which gives me life

 

He will walk side by side with her

Hand and hand with his eternal love

Never will he betray her

Forever their love is true and strong

They are the soft and delicate force

They are the beginning of a new life

 

He is the love of main

The love of the great one

She will grow strong with me

Because of his love

Because of his faithfulness

And him I will treasure eternally and beyond