מקבת העושק מכָה ומַכבדת;
אך עשירי העולם, בבריכות מלאות יצהר מוסיפים לטבול.
באם קם מישהו כמו הוגו צ'אבז,
ומנסה להיות להמונים לעזר -
מיד מציבים לו מכשול.

תחת החום המעיק של העוני,
הכל קורס ומט ליפול.
אך בוא יבוא היום,
כשיסעור המהפכה יפרוש כנפיים;
וכל אחד את לחמו יטול!