בעמדי

מול המדבר

הפראי,

בקשה נפשי

רק

להצטנף בתוכו

ולשקוע אל תוכי

עד שאגלה

את מהותי