הם מגיחים

מתוך אפלה וערפילים-

גלי הקצף הלבן.

מתוך זיווג שמים וים

הם נדחפים להוולד

רודפים זה אחר זה

באים מכל קצוות עולם

עד שהם מתאחדים כולם

נותנים יד ומתמזגים

ויחד

נשברים בעז אל הסלעים.

כל כך הרבה גלים

אינסופיים.

 

ודמיון מדהים לחיים...