סרט כתום

 עוד יכס

על פרק ידי

עולף תחתיו

שסע עמוק

שותת דם.

לא אהין

לקלוף הסרט,

ראות השרטת

פן זעקות נואשות

אזי יצופו משם

וחורבן המוות

עלי יהום כסער

 

אז אתפורר

 

אתפוגג

 

מעוצם כאב