הסימן לטירוף של עצמי,

הוא גלגל עזר למחשבה האובדת.

מחשבות הולכות לאיבוד וחוזרות למסלול,

יורדות למסלול וחוזרות לאיבוד,

כגלגל עזר לטירוף האובד,

כסימן למחשבה של עצמי.