אבי מלכי!

שימה דמעתי בנאדך

ואז שימנו כחותם על ליבי

עד ימצא אותי דודי

אשר הלך ללקוט שושנים,

ולא שב.

 

והיה כי ישוב- ימצאני

ויפתח חותמי

וטבל בנאדך

בדמעותי אז יטהר

וכל קוצי שושנות שלו

לעלים מלבלבים

והיינו אחד:

דודי ואני.

וזר שושנים

 

ואם אין

השקני נא מן המים המאררים

וחדלתי מהיות.

והפכתי רק

שושנה בגנים,

עוד שושנה בודדה בין חוחים