ושוב חורבן

.אחרי חמישה שבועות

די, כבר נמאס

אני רוצה לחיות על מי מנוחות

 

ושוב אותה בדידות ארורה

שאיש בעולם לא יוכל להבינה

אכילה בלי שליטה

כבר לא מצליחה התבודדות ותפילה

 

?'ושוב, איפה ה

?ולמה? ואיך

וכן טוב? או לא

אני לבד מול עולם ומלואו

 

ושוב הבנין הופך לחורבן

?עד מתי יהיה זה הענין

וצריך בנחישות לעצור את הרגישות

 להתחיל מחדש מתוך ההתנתקות

 

ושוב, עצב ויגון

וחוסר שמחה

מתפללת שתבואו

אתה, והגאולה במהרה

 

,ושוב

אני מחכה שישוב

והבנין החרוב

יקום ויאיר שוב ושוב

 

ושוב הוא לא שב

כי זו אני ולא הוא

:וסוף סוף אני מבינה

צריך לחזור בתשובה

 

ושוב, תמיד שוב ושוב

לשוב אל ה' ואל עצמי

...נותר רק לשוב