בחשכת בין הערביים

מתרבה ומתעבה הערפל המתערבל

יד ענוגה, מצולקת ופצועה, מושטת קדימה

מנסה לפלס את דרכה, מגששת באפילה

היא רוצה להגיע אל האור הזך

האור האינסופי הטוב כל כך

באצבעותיה מנסה לפלס דרך, לסלק הערפל

ולראות את האור מבעד למסך הברזל

והוא כל כך עבה, אפל ומבלבל

נהימת כאב בקרבה. רוצה לפעול עם אל

והזעקה בשאגת כמיהה נוראה

  !אורה         

!?והיא תוהה, האם רק חלמה