התתארנה מילים רגשות?

התדענה לקצוב גבול לאשר אין לו?

 

התראנה עינייך מבט עיני?

התוכלנה להכיל האהבה?

 

אמרי נא לי, אהובתי,

הלא הפתרונים לך, יפתי.