שומע את קולך מתגלגל מהדהד על הרים וגאיות מוּשר בפי ציפורים וחיות צומח בפרחים ואילנות ביניהם יושב מאזין מביט קורא אליך בקול גדול נכסף כמה. אשרי שומעי קולך באור פניך יהלכון י"ח-אור לי"ט שבט ה'תשס"ב