שובר צלילים רכים וענוגים במכות, במקלות מרעיש מחריש ללא יופי רק כיסוי להעדר מנגינה והצלה. תופים ומצילה. אור לי' שבט ה'תשס"ב מוקדש באהבה ליצחק, החלילן שבחבורה.