מתיחה ארוכה, מתרפקת

מרחיקה קיצונים

מרחיבה מקום לאוויר נוסף שייכנס

מזכירה לי מהו הגודל הפוטנציאלי שלי

ועד כמה שפופה ומכווצת

אני מתהלכת ביקום.

(בוקר טוב)