עמק רפאים רחוב הומה אדם כיוונים מנוגדים טפטוף דיו על חולצת כותנה לבנה כתמי סבל דם כחול מלכים נופלים וקמים. רחוב ריק מאדם ללא כיוון אין לדעת לאן הדרך מובילה. צומת דרכים תאונה חזיתית בין גבר לאשה אהבה. מאושר מזה לא אצא, מאוהב אולי.