חפץ סתם

מהו בכי? רגישות משתחררת.

מהי שתיקה? רגישות מתעצמת.

מקומו של בכי-

בין שתי שתיקות,

מקומה של שתיקה-

בין שתי בכיות.

ללא שתי אלה

אינני אדם,

ללא שתי אלה:

חפץ סתם.

                                          15.3.97