היא שוכבת שם.

את רוצה להושיט לה יד,

אבל אינך יכולה.

לבך מתקבץ,

נכמר עליה ועליך.

חוסר אונים.

את רוצה לזעוק ולצעוק

שכל העולם ישמע ויבוא לעזור.

אבל בעצם,

איך אפשר בכלל לעזור???