המדינה והעם

המדינה במצור רוב העם נפחד,

בביתו מסתגר בו רואה מקלט.

זהו סגר מרצון השולט ברוב,

הרוב לא מבין מה רחוק מה קרוב.

          זה כמו למסור את הארץ כולה,

          ללא שום קרב, ללא מלחמה!

          להותיר המדינה לחסדי מגננה,

          להאמין במדינה שהינה חזקה.

להתבוסס בתוך פחד,

כברפש אשליות,

בדו קיום להאמין, בשיגעון קדחת.

בהקיץ ממנו ולראות;

          איך המדינה הפסיקה להיות!!!

 

 

2.6.01

נכתב לאחר הפיגוע במועדון דולפין בת"א

שאירע ב-1.6.01