המטוס

 

מהקרקע נותק המטוס כך סתם,

שדה התעופה הומה באדם.

מטוס נוחת אחר ממריא,

אני לא שם נפשי לא איתי.

 

האוכל מוגש בעדינות, מהר,

אינני רואה ומנות לי סופר.

להקת ציפורים דואה באוויר,

אל יבשת אפריקה או לקשמיר.

 

תכלת הים בענן נעלם,

גועה נשמתי כולי נפעם.

המטוס נוחת בקרקע נוגע,

אני במיטה והכל שומע...

 

בזה המטוס, את נפשי תמצאי!

לו נשר הייתי היית לידי!!!

 

                                               28.5.01