ערבים גרים עכשיו בגוש קטיף.

שועלים מהלכים בו!

כמחללים את כבודה

של בת יקרה.

והלב רוצה לצווח

בכל הכח

מאימה וזועה,

איך כזו טומאה ורשעה

במקום של טוב וטהרה?!