בלי שום פרשנויות

אני לבד עכשיו

בוהה חלול מאד

אל תוך תמונה של רב

שואל עצמי פשוט

האם זה אפשרי

להיות אדם קדוש

ולגרד בגב