ובי שוב יבואו שירים חדשים

עת אמסור את נפשי על דבר מה

עת אקריב מחלבי ודמי הסמיך

על מזבח אחד

שבתוך הנשמה

 

רק אם אטהר וארחץ את כפי

רק אם באסור לא אמעל

רק אם אתקדש ואקדיש את חיי

אעלה כניחוח אל על

 

בי תרד מנגינה ערבה וטובה

ואהיה אל השפע צינור

ובי שוב יבואו שירים חדשים

עת על דבר מה הנפש אמסור