את מבקשת שאכנס אלייך
גופה סוררת
מבקשת שאכרסם    רגבי עורך המצתמרר
בעוד אני חופר וחופר
אל שאריות נפשך העצובה.