אין מה לעשות

העולם קטן.

צריך למצוא

עולמות אחרים

ולזרוע בהם

זרע

אנושי