האמנתי בהכל

הלכתי עם הרב,

הלכתי לגבעות

לא ניצחתי בקרב.

 

האמנתי בארץ השלמה

בכל המצוות

הלכתי לצבא

נכנסתי להתאהבות.

 

הכרתי בחורה

מעולם די אחר,

צפונית עם מצפון

אמרה: תכיר את האחר.

 

הלכנו לכפרים

ראינו איך חיים

סבלם של אחרים

תחת סגר וכתרים.

את פשעי המתנחלים

שאת כבוד האדם מחללים.

 

אמרתי לבחורה

תראי המתנחלים

הגעתי למסקנה

הם מקדשים את הארץ

במקום האדם,

עם דת כזו לא אצעד

עם דת האהבה

אותך בלבד